Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Hoedanigheid

 

Hoedanigheidsomschrijving

Aan de hand van de hoedanigheidsomschrijving wordt de reikwijdte van de dekking vastgesteld.  Wij onderscheiden de RB Belastingadviseur en de RB Accountant. Het is mogelijk om aanvullende werkzaamheden onder dezelfde polis mee te verzekeren.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om juridische dienstverlening mee te verzekeren, vaak zonder meerpremie. In dit geval dient er een WO Rechten opgeleide jurist in uw onderneming aanwezig te zijn. Mocht u aanvullende werkzaamheden uitvoeren, neem dan contact met ons op.


RB Belastingadviseur

"De gangbare praktijk van een in Nederland gevestigde belastingadviseur voor zover gericht op het Nederlandse belastingrecht (incluis verdragsrecht)."

Voor de hoedanigheid van belastingadviseur hebben wij ook de hoedanigheid van administratiekantoor opgenomen. Hierdoor is de dekking uitgebreider dan de beperkte dekking voor de belastingadviseur alleen.


Accountant

De gangbare praktijk van de accountant AA/RA die is ingeschreven in het accountantsregister van de NBA.