CalcTool

Stel uw verzekering samen en vraag offerte aan
1
premie
2
log in
3
gegevens
4
vragen
5
overige
6
bevestigen
Stap 1: premie
Bereken in een paar muisklikken uw premie voor de accountant.
Stel uw verzekering samen voor de beroepsaansprakelijkheid voor de RB Accountant. De verzekering is een combinatie van bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.
Bevestig uw hoedanigheid
Verricht u naast de hierboven genoemde werkzaamheden nog andere werkzaamheden?
Bevestig dat u een Register Belastingadviseur lid RB bent.
Bent u aspirant-lid van het RB?
Bent u lid van NBA?
Wat is uw jaaromzet? (excl BTW)
Vraag vrijblijvend uw offerte aan
Vraag een offerte aan en ontvang de offerte per e-mail.
Heeft u eerder een offerte aangevraagd?
Heeft u eerder ingelogd? Wenst u een nieuwe offerte te ontvangen op hetzelfde e-mailadres? Log dan in met gebruik van uw e-mailadres en wachtwoord.
e-mailadres
wachtwoord
Bedrijfsgegevens
bedrijfsnaam
straat
huisnummer
toevoeging
postcode
plaats
telefoonnummer
KvK-nummer
rechtsvorm
Contactgegevens
aanhef
voornaam
voorletters
tussenvoegsel
achternaam
mobiel nummer
e-mailadres
wachtwoord
wachtwoord (nogmaals)
beveiligingsvraag
beveiliging antwoord
Postadres
Adres en postadres zijn hetzelfde
Bevestig hier dat u lid bent van RB.
Bent u lid van een andere beroepsvereniging(en)?
Zijn er op alle opdrachten leveringsvoorwaarden van toepassing?
In hoeveel procent van de contracten beperkt u de aansprakelijkheid? 
Er zijn alleen cliënten die (op jaarbasis) voor minder dan 50% aan de omzet bijdragen.
Er wordt minder dan 25% van de werkzaamheden uitbesteed aan derden.
Heeft u of leidinggevenden van het kantoor meer dan 3 jaar relevante werkervaring?
Slotvragen
Bent u (als kandidaat verzekeringnemer) de afgelopen 5 jaar aansprakelijk gesteld voor het niet nakomen van een contract?
Heeft u op dit moment weet van een of meer onopgeloste contractsgeschillen of andere omstandigheden die mogelijk tot een aanspraak zouden kunnen leiden?
Bestaan er andere feiten of omstandigheden die voor de verzekeraar bij de beoordeling van het risico van belang kunnen zijn bij de acceptatie van deze verzekering?
Bent u of uw onderneming de afgelopen 5 jaar aansprakelijk gesteld voor zaak- of letselschade? 
Overige vragen
Ondergetekende verklaart voorgaande vragen juist en volledig te hebben beantwoord. Indien sprake is van vooraf ingevulde antwoorden verklaart ondergetekende deze antwoorden op juistheid en volledigheid te hebben gecontroleerd.
In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 BW is Chubb ontslagen van iedere uitkeringsplicht indien blijkt dat verzekeringnemer bij het aanvragen van de verzekering onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en Chubb de verzekering niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, indien Chubb de juiste feiten gekend had. Verzekeringnemer verklaart zich hiermee akkoord.
Digitale polis verzending
Met het ondertekenen van deze offerte gaat aanvrager akkoord met de digitale toezending van de polisbescheiden en polisvoorwaarden. Wanneer de aanvrager in de toekomst de polis weer per post wenst te ontvangen zal Chubb op verzoek van de aanvrager hieraan voldoen.
Akkoordverklaring
Uw naam en functie
Datum
Wenst u de verzekering of eerst een offerte aan te vragen?
Keuze tussenpersoon / intermediair
U kunt hier uw eigen intermediair kiezen. Het is niet noodzakelijk een intermediair te kiezen. Laat u het veld leeg, dan maakt u automatisch gebruik van Multimediair, specialist in beroepsaansprakelijkheid voor Vertrouwenspersonen en andere adviserende beroepen.
Kies uw eigen intermediair uit de lijst
Uw verzekeringsgegevens
Bedrijfsnaam
-
Hoedanigheid
Jaaromzet
Verzekerd bedrag beroepsaansprakelijkheid per aanspraak
€ 300.000 per aanspraak en € 600.000 per jaar
Eigen risico beroepsaansprakelijkheid
-
Verzekerd bedrag bedrijfsaansprakelijkheid
€ 2.500.000 per aanspraak en € 5.000.000 per jaar
Eigen risico bedrijfsaansprakelijkheid AVB
-
Premie
Uw jaarpremie
€ 0,00
Inlooppremie
€ 0,00
Administratiekosten
Assurantiebelasting (21%)
€ 0,00
Uw premie wordt
€ 0,00
U heeft alle gegevens ingevuld. Afhankelijk van uw betalingsvoorkeur kan de uiteindelijke premie licht afwijken. Bevestig hier uw offerteaanvraag. U ontvangt onze reactie per e-mail.
Uw jaarpremie:
Beantwoord een paar vragen en zie direct hoeveel u kunt besparen!