Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Cyberaansprakelijkheid en Cyberdekking

 

Cyberdekking

De RB polis voor beroepsaansprakelijkheid kent een ingebouwde dekking voor cyberrisico’s tot een verzekerd bedrag van EUR 25.000. De clausule ALG 963 biedt een dekking voor zuivere vermogensschade en kosten als gevolg van een cyberincident. Dit is een unieke aanvulling die u een basis bescherming biedt tegen de kosten van een cyberincident.

 


Cyberaansprakelijkheid

Daarnaast biedt de polis dekking voor uw aansprakelijkheid als gevolg van schade veroorzaakt door een cybergebeurtenis die niet gekwalificeerd kan worden als een beroepsfout. Bijv. doordat er ongeautoriseerde verwerking van gegevens of dat er een netwerkbeveiligingsfout heeft plaatsgevonden, kan een betrokkene schade hebben geleden en kunt u aansprakelijk worden gesteld. De polis biedt hiervoor dekking tot EUR 250.000.