Categorienavigatie

Contentverzamelaar

In- en uitloop

 

Inloop

In beginsel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking voor beroepsfouten gemaakt vóór aanvang van de verzekeringsperiode.

Als u een lopende verzekering beëindigt, stopt eveneens de dekking per einddatum. Gemaakte fouten die na de beëindiging worden ontdekt, ook al zijn deze gemaakt tijdens de (voorgaande) verzekeringsperiode zijn dan niet langer verzekerd. Het is daarom verstandig om inloop te overwegen.

Het is mogelijk om één of meerdere jaren inloop-periode te verzekeren. Hiervoor verlangt de verzekeraar een lichte meerpremie. U berekent de inlooppremie in de offerte premieberekening. U kunt de gewenste inloop-periode op het aanvraagformulier aangeven.


Uitloop

Bij bedrijfsbeëindiging is het mogelijk om tegen een bescheiden premie extra jaren uitloop te verzekeren.

In de polisvoorwaarden voor accountants is een onherroepelijk aanbod voor uitloop opgenomen, conform de regels van de NBA. Gedurende 3 maanden na de einddatum van de verzekering geldt het aanbod tot het verzekeren van een uitloopdekking voor een maximumperiode van 2 jaar indien verzekering eindigt als gevolg van opzegging door verzekeraar of staking van de verzekerde beroeps- of bedrijfsactiviteiten.

Verzekerd zijn in dat geval de aanspraken die na de verzekeringsperiode maar voor de einddatum van de uitloopdekking tegen verzekerden zijn ingesteld en bij verzekeraar zijn aangemeld ter zake van beroepsfouten gemaakt voor de einddatum van de verzekering.